Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek bij kinderen tussen 2,5 en 7 jaar

Onze klinisch orthopedagoge Sara kan bij kinderen tussen 2,5 en 7 jaar een intelligentieonderzoek uitvoeren. Dit gebeurt aan de hand van de WPPSI-IV-NL (Wechsler preschool and primary scale of intelligence – Nederlandstalige versie).
Deze test is ontworpen om de (algemene) intelligentie te meten bij kinderen

Wat is het doel van een intelligentietest?

 • Het kan gebruikt worden om de algemene intelligentie van een kind te bepalen.
 • Het is verplicht in het kader van een aanvraag voor terugbetaling van logopedie omwille van een taalstoornis.
 • Het kan specifiek worden ingezet als onderdeel van een breder onderzoek om hoogbegaafdheid, een verstandelijke beperking of een sterkte-zwakteprofiel van cognitieve functiedomeinen vast te stellen.
 • Het kan ook een onderdeel zijn bij diagnosestelling en indicatiestelling voor plaatsing binnen het buitengewoon (basis)onderwijs of deelname aan specifieke behandelprogramma’s en remediale hulp.

Hoe gaan we te werk?

Afhankelijk van het doel van de intelligentietest kan je kiezen tussen een verkorte afname of een gehele afname. Dit doel wordt bevraagd bij de aanmelding.

Bij een verkorte afname krijgen we enkel zicht op het Totaal IQ. Dit is nodig in functie van terugbetaling van logopedie omwille van een taalstoornis. Na het onderzoek wordt er een kort verslag opgemaakt dat je per post toegestuurd krijgt. Het resultaat wordt, indien mogelijk, telefonisch toegelicht.

Bij een gehele afname krijgen we zowel zicht op het Totaal IQ als op alle indexscores. Dit geeft een uitgebreid profiel weer van de cognitieve capaciteiten op de verschillende domeinen. Deze afname is intensiever en kan, afhankelijk van de leeftijd en concentratie, in twee sessies plaatsvinden. Na het onderzoek wordt er een uitgebreid verslag opgemaakt dat in een consultatie wordt toegelicht.

Leeftijdscategorieën

Korte afname (ifv logopedie)

De verkorte afname bestaat uit vijf subtests. Deze verkorte afname geeft ons zicht op:

 • het totaal IQ (TIQ)
 • drie primaire indexscores (Verbaal Begrip – Visueel Ruimtelijk – Werkgeheugen)

Deze afname duurt ongeveer 50 minuten.

Gehele afname

De gehele afname bestaat uit zeven subtests. Deze afname geeft ons zicht op:

 • het totaal IQ (TIQ)
 • drie primaire indexscores (Verbaal Begrip – Visueel Ruimtelijk – Werkgeheugen)
 • drie aanvullende indexscores (Algemene Taalindex – Non-verbale Index – Algemene Vaardigheid Index)

De afnameduur is gemiddeld 70 minuten.

Verkorte afname (ifv logopedie)

De verkorte afname bestaat uit zes subtests. Deze verkorte afname geeft ons zicht op:

 • Het totaal IQ (TIQ)
 • Één primaire indexscore (Verbaal Begrip)

Deze afname duurt ongeveer 50 minuten.

Gehele afname

De gehele afname bestaat uit vijftien subtests. Deze afname geeft ons zicht op het TIQ, vijf primaire indexscores en vier aanvullende indexscores.

 • Het totaal IQ (TIQ)
 • Vijf primaire indexscores (Verbaal Begrip – Visueel Ruimtelijk – Fluïde Redeneren – Werkgeheugen – Verwerkingssnelheid)
 • Vier aanvullende indexscores (Algemene Taalindex – Non-verbale Index – Algemene vaardigheid Index – Cognitieve Competentie Index)

De afnameduur is gemiddeld 90 minuten.

Kostprijs van het onderzoek

Een verkorte afname (in functie van logopedie): €180
Een gehele afname: €260

De kostprijs bestaat uit het onderzoek, de verslaggeving en de materiaalkost.

Sara is erkend klinisch orthopedagoog (VVO2212194) door de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen.