Orthopedagogiek – gezinsbegeleiding

Wat doet een klinisch orthopedagoog?

Een klinisch orthopedagoog verricht autonome handelingen die tot doel hebben de preventie, het onderzoeken, het opsporen, het diagnosticeren, het begeleiden en behandelen van opvoedings-, ontwikkelings-, leer-, gedrags- en emotionele problemen en de psychosociale gevolgen ervan bij kinderen, jongeren of volwassenen en hun context.

Sara is erkend klinisch orthopedagoog (VVO2212194) door de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen.

Waarvoor kan je bij haar terecht?

Individuele kind- of jongerenbegeleiding (vanaf 6 jaar)

Kinderen en jongeren groeien momenteel op in een complexe wereld. Ze zitten soms met veel vragen / bedenkingen in hun hoofd en hebben hierbij heel veel emoties. Individuele kind- of jongerenbegeleiding kan doorgaan onder de vorm van gesprekken, spel, tekenen of andere creatieve werkvormen. De vorm van de begeleiding wordt samen bepaald aan de hand van een kennismakingsgesprek. In de individuele kind- of jongerenbegeleiding kunnen tal van thema’s aan bod komen. Een aantal voorbeelden van hulpvragen:

 • Omgaan met emoties en gevoelens
 • Rouw- en verlieservaringen
 • Laag zelfbeeld
 • Angsten
 • Agressieproblemen
 • Sociale vaardigheden
 • Hoogsensitiviteit
 • Piekeren
 • Faalangst
 • Ontwikkelingsproblemen (Autisme Spectrum Stoornis, AD(H)D…)
 • Gedrags- en emotionele problemen (hechting, trauma…)
 • Identiteitsontwikkeling
Ouderbegeleiding (vanaf 3 jaar)

Wanneer opvoeden niet meer van een leien dakje gaat, begin je als ouder aan jezelf te twijfelen. Je hebt vaak al heel veel geprobeerd, maar soms zie je de bomen niet meer door het bos. Opvoeden is een continue leerproces en elke levensfase brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Het is dus normaal dat je je daar als ouder regelmatig vragen over stelt. Dit maakt van jou geen onzekere of slechte ouder, maar het toont juist aan dat je je kind op een goede manier wilt ondersteunen.

Je kan bij Sara terecht met al je algemene én specifieke vragen over de opvoeding van je kind (met of zonder diagnose) zoals:

 • Wat kan ik doen als mijn kind niet luistert of moeilijk gedrag stelt?
 • Hoe pak ik driftbuien aan?
 • Hoe ondersteun ik mijn kind met een ontwikkelingsstoornis (ASS, ADHD, DCD …) het beste?
 • Hoe vertel ik mijn kind dat zijn/haar ouders uit elkaar gaan?
 • Hoe ondersteun ik mijn kind in het omgaan met zijn emoties?
 • Hoe installeer ik opnieuw leuke, verbindende gezinsmomenten?
 • Hoe ga ik om met de verschillende opvoedingsstijl van mijn partner?
Gezinsbegeleiding

Een gezin bestaat uit verschillende gezinsleden die allemaal een invloed op elkaar uitoefenen. Een probleem bij een kind of een ouder kan een effect hebben op het hele gezin. Binnen gezinsbegeleidingen komen we allemaal samen rond de tafel te zitten. Alle gezinsvormen komen hiervoor in aanmerking, zoals nieuw-samengestelde gezinnen, pleeggezinnen, één-oudergezinnen…

Intelligentieonderzoek bij kinderen tussen 2,5 en 7 jaar (WPPSI-IV)
Individuele begeleiding (volwassenen)

Voel jij je wel eens eenzaam of angstig? Heb je wel eens trieste gedachten of gevoelens? Kamp je met stress of slaap je moeilijk? Maak je je zorgen over jezelf, over iemand uit je gezin of ruimere omgeving? Iedereen ervaart in de loop van zijn leven bepaalde psychische klachten.

Stel het zoeken van hulp niet uit. Praat met iemand. Je hoeft het niet alleen te doen. Psychologische zorg in de eerste lijn is een mogelijke uitkomst.