Tarieven sinds 01/04/2024

HonorariumMogelijke
Terugbetaling
Remgeld
Sessie 30 minuten (fysiek/tele)€ 38,50€ 22,98€ 15,52
Sessie 60 minuten (fysiek/tele)€ 77€ 46,20€ 30,80
Aanvangsbilan
Intakegesprek, advies, onderzoek en verslaggeving
(per begonnen 30 minuten)
€ 48€ 26,44€ 21,56
Evolutiebilan 60 minuten€ 77€ 30,38€ 46,62
MDO-gesprek
(multidisciplinair overleg)

(per begonnen 30 minuten)
€ 38,50
  • De logopedisten binnen ons team werken gedeconventioneerd. 
  • Voor afspraken op locatie wordt er een verplaatsingsvergoeding aangerekend.
  • Bij sommige behandelingen is er de mogelijkheid om materialen aan te kopen. De prijs daarvan is afhankelijk van het product. Uw logopedist zal u op voorhand informeren over de prijs van het desbetreffende product.
  • Als er extra verslagen nodig zijn, kan dit aangerekend worden. Uw logopedist verwittigt u op voorhand.
  • Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van je ziekenfonds en van de problematiek. Hiervoor zijn we verbonden aan enkele voorwaarden. De voorwaarden worden uitgelegd door uw logopedist.
  • Sommige patiënten hebben recht op verhoogde tegemoetkoming. Raadpleeg daarvoor uw ziekenfonds.
  • Voor de typlessen via de 2Hands4Kids-methode zijn andere bedragen van toepassing. Voor meer informatie kan u contact opnemen.
Terugbetaling via verplichte verzekering

Wanneer voldaan werd aan alle nodige voorschriften, het bilan en het aanvraagformulier, dan is er voor de logopedische therapie in veel gevallen terugbetaling mogelijk vanuit het RIZIV.

Terugbetaling via aanvullende verzekering

Indien je geen terugbetaling geniet vanuit de verplichte verzekering, kan voor sommige stoornissen gekeken worden naar de aanvullende verzekering van uw mutualiteit. Bijvoorbeeld voor een fonetische articulatieprobleem is er enkel terugbetaling mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Ook wanneer uit onderzoek blijkt dat er niet voldaan wordt aan de terugbetalingsvoorwaarden (het probleem is ‘niet ernstig genoeg’ volgens de voorwaarden), is er geen terugbetaling mogelijk onder verplichte verzekering.

De terugbetaling wordt door de mutualiteiten zelf bepaald. Om de voorwaarden van deze aanvullende verzekering te kennen, wordt contact opgenomen met uw mutualiteit.

Geen terugbetaling

Voor sommige problemen of stoornissen is er helaas geen terugbetaling voorzien.
Het bilan kan enkel worden terugbetaald wanneer effectief therapie opgestart wordt en er een goedkeuring is onder de verplichte verzekering van het RIZIV.

Opgelet: indien u niet aanwezig kunt zijn op een geplande afspraak vragen wij u tijdig, 24u op voorhand, te verwittigen. Indien u toch annuleert binnen deze termijn zijn we genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.